Meer info over de windmolens

Meer info over de windmolens

In het Nieuwsblad lezen we vandaag wat meer informatie over waar de windmolens komen te staan in Nolimpark.

Het volledige artikel vindt u hier: Bedrijven plannen zes windturbines op Nolimpark. Er worden een aantal zaken duidelijk. 

Zo werd in 2020 gestart met de opmaak van een windplan voor het Nolimpark, waarin werd nagegaan wat de optimale locaties zijn voor eventuele windturbines. Ook vinden we op een kaartje de locaties van de windmolens die op dit moment zijn gepland. Ad afbeelding heb ik toegevoegd aan dit artikel. Het betreft 5 windmolens van 150 meter hoog met een rotordiameter van 117 meter en de windmolen die in de Siberiëstraat is ingetekend is nog groter. Maar liefst 173 meter hoog met een rotordiameter van 145 meter. Blijkbaar is dat is nog relatief klein tegenover bijvoorbeeld de 250 meter hoge windturbines die vandaag in Vlaanderen worden aangevraagd. Persoonlijk ben ik van mening dat dit laatste punt volledig onbelangrijk is voor mij als inwoner van Overpelt-Fabriek. Er worden veel van dit soort windmolen projecten gestart, maar iedere situatie is weer volledig ander. In ons geval wonen hier mensen die op dit moment al geconfronteerd worden met  meerdere windmolens waarvan we, ondanks wat allerlei onderzoeken aangeven, overlast van hebben. Overlast die volgens die onderzoeken acceptabel zou moeten zijn, maar ook onderzoeken die niet worden gedaan door mensen die hier moeten leven.

We zullen zien wat het resultaat van die onderzoeken is op de infosessies die ze voor ons als bewoners hebben georganiseerd. Ik zal er in ieder geval bij zijn. De bevindingen rond de impact willen ze voorleggen aan de omwonenden, vooraleer ze een vergunningsaanvraag doen bij Vlaanderen. Een aanvraag waarbij gemeente Pelt en de provincie adviserende instanties zijn. Ze volgen de plannen natuurlijk mee op. "De gemeente vond het wel belangrijk om bewoners vroeg te betrekken, daarom dat we dit al doen voor we een vergunning aanvragen en voor de start van het openbaar onderzoek.”

 

De redactie van 't Fabriekske is altijd op zoek naar nieuws. Heeft u iets beleefd of een verhaal dat de moeite waard is om met de wijkbewoners te delen. Laat het ons dan weten.
Maak gebruik van het contactformulier onderaan deze website of stuur een e-mail naar redactie@fabriekske.be

Ga naar het volledige nieuwsoverzicht

 

Contact

Ongeldige invoer